Mentalne linije

Mentalne linije predstavljaju našu slepu stazu, naš mentalni zazor, vrstu mentalne samostraže, zarad očuvanja puta emocije i oseta, protiv rastućeg komforta i dobrobiti zbog sve većeg efekta zavisnosti na psihofizički sistem čoveka. Na taj način  suviše udobno, lepo i zdravo pomračuje naš um, a um treba biti uvek svetao.Bez svetla koje naziremo, nema puta napred. Nekada  je toliko teško da moramo steći novu svetlosnu naviku i na taj način se odupreti nadolazećoj tami tako što upoznajemo svoje telo i um i njihove mehanizme kroz razvoj obostrane inteligencije na releju svetlo tama s tačke obe izvornosti.Na takav način prevazilazimo stanja mentalne kuge ili viška energije smrti na hetero kanalima, tzv.crvene kuge. Često iluziju koriste da nam prevare um, a time i osećaj, tj. sve ono što ne želimo da vidimo i znamo a predstavlja nam nešto strano, neudobno i zbog toga često oboljevamo na najgori način.Um koji upoznaje sve zavisne psiho- mentalno- fizičke mehanizme teško će bilo telom bilo svešću  ući u zamku i oboleti. Faktički sve je to vrsta nekog dobra koje neko prodaje  a mi moramo zadržati prirodne mehanizme koji su jedini sposobni da prevaziđu zavisnost, jer priroda zna da zavisnost nije lečiva samo zato što predstavlja snažan životni mehanizam tela i održanja a danas se taj mehanizam koristi za prevaru i masovno oboljevanje. Mi smo korsnici i udobnosti i neudobnosti po svom znanju, znači prvo inteligenciji pa zatim svemu drugome što nas može upozoriti i razviti nam odgovarajući senzorno motorni odgovor.

Jer pomračenom umu je telu prijatno, a svako zadovoljstvo  je  vrsta bola i patnje pa s toga razvija sistem zavisnosti kod čoveka bilo putem sredstva, energije ili patofiziološke sedatorne pogreške koju zovemo oboljenje kroz sistem telesne destrukcije a svaka povreda traži nanovu svoju dozu čak iako je fiziološki uračunata u neutro put.

Da li možeš da izmeriš nešto opet ako imaš meru i na taj način održiš svoj put pravim?Vratiš se na kolosek?

Naravno, mera tome i služi.

Mentalna energija je na neki način stražar nad svim energijama u telu, emocijom, psihom ali i porivom (kao odbačene energije iz sistema razmatranja različitih stanja, dobrobiti i poremećaja). Mentalna energija po sebi suprimira nagonski mehanizam po defoltu. Ona je samoprovodnik  primalne energije koju posedujemo.

U telu i visokim energijama  postoji energija smrti.Iz tih razloga može se desiti da naša emocija, psiha ili svest umre pre vremena.To znači da postoji neko neutro stanje održivosti između energije života i smrti, zdravlja i bolesti, koje prati naše sisteme energija u svojoj fluidnosti, protoku. Često se za energije zaustavljače kaže da su to nuto energije, a pokretače da su neutro energije (kao terapeut su joka često koristim klasifikacije koje je Prof. Park uveo u svet energije (homo, hetero, nuto, neutro) iz razloga lakšeg razumevanja teškog sistema svetla i tame u razmatranju poremećaja različitih stanja nastalih iz poremećenog nuto-neutro odnosa energija.

Nuto i neutro stanje bi trebali biti održivi u protoku prirodne energije. Energije zaustavljači predstavljaju energiju smrti u  protoku a pokretači, energiju života. Stvara se jedinstveni fenomen ničega u svom protoku ako je odnos tih energija dobar, ako nije, prevagnu energije pokretači,vetar i hetero energije ili energije zaustavljači ili nuto energije ili homo na samoj energiji protoka a to je jedan do sada neupotrebljen sistem razmatranja koji sam  donela i rešila da ljudima približim iz razloga sve većeg porasta straha od energije smrti i 99% psihosomatskih oboljenja koja iz tog odnosa proističu kao i porasta sumanutih ideja i strahova a time zavisnosti.Nuto je pozicija nule a neutro pozicija jedinice.Svaki  program pa i živi i biološki programi i genom, nastao je iz ova dva odnosa energija u svom održanju u kontstantnom odnosu adaptilnosti.

Za regulaciju finog odnosa energija nuto i neutro dovoljno je uspostaviti prirodni tok energije, to podrazumeva da odnos energija bude u stanju ničega i na taj način se stvara jedinstveni prostor, vrsta prirodne izolacione energije (etar,vazduh ili ništa bez koje ni jedna cirkulacije nije moguća).

U prirodi taj odnos energija stalno se u svom varijabilnom toku samoreguliše i vraća naše energije u prirodno neutro održivo stanje.To znači da se energije života i smrti razmenjuju na svim kanalima od mentalnih do poriva i međusobno podržavaju (program prirodne smrti i obnove ćelija) u svojim varijabilama i adaptilnosti.

Adaptilnost je sklonost prirodnog toka da nas uvek vrati u stanje održanja i prolaznosti.

Mentalna energija je potrebna za razumevanje ovih stanja zarad vraćanja u spontano neutro stanje iz tih razloga se na njoj ne može vršiti mentalni rad jer su mentalni, misaoni tokovi samo usmerivači ,vođe ostalih energija na neku stranu i time se remeti odnos svetla i tame ali ne bi se smeo remetiti toliko da se ne možemo vratiti protoku energije i održivosti.Ako se ne može spontano vratiti  u stanje protoka, energija se nečim poremetila.

Danas su u porastu bolesti tame jer ljudi ne znaju raditi neutro s mentalnom energijom tj.  vršiti procese mentalne adaptilnosti  u samorazradnim procesima raditi ništa mislima, tj. pustiti ih da postoje u svom stanju reakcije po potrebi.  Ako misli iz bilo kojeg razloga ne mogu da se zaustave govori se fiziološki o apstinenciji, ulasku u stanja manije tj. morate koristiti određenu repeticiju od koje se ne možete osloboditi. Onda nas te misli gone da se vratimo nekoj mani( stanjima energije tame uma), da bismo zaustavili taj tok  a količina energije potrebne da  se opet prispava mentalna energija  samo raste do pojave tolerancije i onda protok energije staje.Energetske doze  pokretača u tom smeru više nema zbog pojave zasićenosti, pa dovodi do pojave metaboličkih i uvek i mentalnih  bolesti ključa i brave.

Kada se to desi postoji obrnuti krug koji vraća vezanu energiju iz nuto u neutro stanje opet.Čovek ne može biti i prirodan i konzerviran-to ne ide, ili-ili a posledice su uvek užasne zavisno od doze i vrste  energije koja se uporebljava za konzerviranje.

Danas su sasvim slučajno i iz čistog nepoznavanja energije smrti misli i mentalni  tokovi usmereni uvek na neki smer a ne bitno koji se tok potencira, oboljenje iz razloga tolerancije nastaje gotovo uvek.

Ako koristite mentalnu energiju za regulaciju mentalnog fizičkog,  stanja u cilju samopomoći možete ukloniti 99% psihosomatskih oboljenja i živeti jedan neprocenjivo ispunjeniji život.

Mi ne pripadamo ni zvaničnoj ni alternativnoj medicini ni psihijatriji ni psihologiji ni hermetizmu, ni religijama ni šamanizmu, mi smo sledbenici prirodnih tokova energije svojom inteligencijom.Mi razmatramo uticaje elementarnih energija na releju glava telo s aspekta svih nivoa energija spolja  i  iznutra na nivou protoka energije i održivosti a time i ravnoteže.Mentalne energije  kao vrsta pripadaju primalnom rejonu energije-manama.One su programski(svetlosni,fizički deo realnosti na nivou mentala), osnov dijamantske konstitucije ljudi.

Mentalne energije su jedine sposobne da naprave novi put i stvore novu naviku a time uklone svaku neželjenu naviku koja je napravila psihofiziološki blok energije.Na taj način podstiče se razvoj automatizma, inteligencije(somatske i mentalne), razvoj novih nervnih i cirkulacionih mreža. Proces se uvek vice versa može vratiti do praga spontanog isceljenja.Mi stvaramo put nove zavisnosti a to je najjači psihofiziološki mehanizam na svetu dat na korišćenje.Koriste se samo svetlosne smernice, realne, kao putokaz osobe natrag u realnost u neko stanje odakle je kvalitet života moguć drugačije.Poznavati put zavisnog mehanizma je i najbolja preventiva koja se uvek ostavruje putem mentalne adaptilnosti, koju svako može da razvije ako želi i na taj način spreči sebe da postane zatočenik onoga što koristi.Rob svoje sudbine koju je razvio ne znajući strahote zavisnog puta.Niko ne zna na žalost dok ne bude kasno, to je tako kod tih problema.Ugodni su ali uzimaju danak.

Svet je oboleo od tame suviše.

Čestica-M-

Čestica- M-potiče od mentalnog svojstva vrste te energije koja je bila data na korišćenje kao dar,  posredstvom emotivnog kanala tame kao pomoć do pojave svetlosnog puta zarad okončanja  viška patnje uzrokovane najčešće mentalnim smerovima energije. Mentalna energija je prva uzrok patnje ali i regulator.Npr. histerija često uklanja oset a time i zadovoljstvo i mir a uzrokuje velike potrebe za raznim lekovitim i tumačenim kao lekovitim izvorima koji potiču iz drugih životnih izvora i njihovih žrtvi.Ti drugi životni izvori su platili stravične cene u mukama i patnjama, zarad održanja neke mentalne smernice zdravog a to je nemoguće zadovoljiti ničijom žrtvom do mentalnim razumevanjem problematike i laganim prilagođajem u lečenju histeričnih stanja.Prosto nema leka koji može delovati na psihopatu u povoju a histerija je zapravo psihopatsvo neke vrste u razvoju.To se mora znati.

Mi smo rešili da strah od smrti prevaziđemo i ne samo to nego da živimo život drugačije, prirodno jer znamo svrhu i značaj te energije kao i puta nazad do neutro stanja.To je vrsta pogona koji smo mislima isekli iz nepoznavanja same energije i tako smo se oštetili najstrašnije.Uzeli smo sebi pravo na spontano isceljivanje.Svako se može vratiti u neutro stanje, to je samoizbor i samodelovanje uz učešće.Podrazumeva da se naš um prilagodi da opet možemo poštovati prirodni automatizam tela u svojim neutro protocima a time naš um je opet zdrav a time smo dobili moć da u zdravom telu opet posedujemo zdrav duh.

Mentalna hirurgija:

Putem mentalne energije možete naučiti izvršiti po potrebi šamansku operaciju. Šamani  koriste vrstu znanja koje je u prirodi ali ga sprovode putem slepog  osećaja kroz iluziju često na drugima  a mi koristimo put znanja da prođemo ceo prirodni put i put iluzije i da razumemo na koji način i kako u cilju samopomoći možemo uvek sebi pomoći i upotrebiti moć svoje mentalne energije kao vodiča hirurga da vrstu povrede ili nož provede  kroz sistem našeg tela a da ga ne ozledi-na taj način preciznim usmerenjem povrede (slično nožu), vrši se šamanska operacija i uklanjaju tegobe.Mi to radimo mentalnom energijom i to može savladati svako kada stekne uslov za to.To znači da razvije svoj mentalni put do minimum 5%  obostrane inteligencije a šamansku operaciju tada već možete lagano sprovesti na sebi.Vi možete koristiti i tretman da završite neke veće tegobe koje imate uz pristanak da terapeut mane na vama sprovede vrstu operacije koristeći vašu energiju  protoka do vraćanja u neutro stanje.(Možete biti učesnik u  šamanskoj operaciji uvek kod kamena u žučnoj kesi, priraslica, hemoroida, upale creva, povreda kolena, cista na jajnicima, katarakte i slično kao i rada na slabo dostupnim mestima konvencionalnoj hirurgiji i kod čestih recidiva u okviru fiziologije tela). Svaki mentalni blok i zaštita odmah se primete i time se onemogućava terapeutska pomoć isto kao što hirurg koristi nož da uđe u vaše telo i cirkulaciju mi to radimo mentalno bez ozlede tkiva.Ako znate zakon pod kojim rade ćelije i cirkulacija na nivou energije je isto i isti zakon poštujetet kao hirurg na nečijem telu.Vrhunsko znanje da ne ozledite cirkulaciju već da izvršite oporavak iste otklonivši mentalne posledice straha na cirkulaciju a time i hladnoće a time povredu kao da je nikada i nije bilo.Time oporavljate i sećanje. Šamanska operacija se ne može izvršiti bez pristanka ovim putem jer se radi na sistemu vaše  sopstvene energije pa se mora upotrebiti  vaš protok energija za samopomoć. Isto bi bilo kada bi hirurug trebao da Vas operiše a Vi mu stavite barikadu ili pobegnete sa stola, u vašem je interesu da se na bezbolan i neinvazivan način sprovede šamanska operacija na Vama putem energije. Kada čovek nauči može sprovesti sam na sebi ceo postupak a može se obučiti i za terapeutski manevar mentalnom energijom.U pitanju je proces i fiziološko vreme jer se sve dešava na najbezbedniji i najprirodniji način, ne trenutno a nekada se stanje može trenutno popraviti zavisi  od mentalne fluidnosti osobe kojoj se pomaže i nedostatka straha i predrasuda.

Nama je još rano da na zemlji razmatramo energije telepatije, spontanu upotrebu levitacije i slično međutim sve su to posledice razvoja mane na nivou vrhovnih mentalnih energija.Danas na zemlji naša mentalna energija je ozleđena i strahom i zavisim mehanizmima onemogućena da deluje.Zato se ne može delovati manom na druge jer nisu otvoreni za nju.Njihova mentalna energija je unakažena.Zato ne možemo preneti manu ali je možemo razviti kroz sistem mentalne adaptilnosti.Zato se operacija na telu može sprovesti mentalno hiruški precizno na nižim mehanizmima samo s velikom dozom razumevanja i razvoja inteligencije na obe strane i svetla i tame a time osoba najbolje može upotrebiti takvu vrstu energije na sebi vremenom a tek kasnije i na drugima upotrebom njihovog sopstvenog uma  u procesu isceljenja.Strahovi su mehanizam koji na ovom nivou na zemlji sprečavaju zloupotrebu mentalnih energija bez dovoljnog znaja i razvoja inteligencije na dve strane.Takvu vrstu mentalne energije svako može koristiti na sebi i nije moguće upotrebiti je na drugima zapravo sem na sistemu nerada preko posebnog polja energije.Ne smeju se koristiti misli prilikom delovanja manom.Nema smera energije a time nema ni predrasuda niti ozlede od ograničene inteligencije.

Protok energije nas uči povratku u prirodna stanja tela, uma i energije bez mentalnog usmerenja.U prirodi bez preteranog mentalnog uticaja sve se spontano obnavlja. Prisustvo usmerenih frekvencija može dovesti do prekida prirodnih tokova pa su posledice  teža androgena stanja, mentalne i duševne tegobe, fizičke ozlede tipa zapaljenja, alergije kao i autoimuni procesi koji vremenom dovode do propadanja tkiva i organa. Naše mentalno usmerenje je i mentalni dozer mogućeg. Frekvencije iz okruženja su upotrebljene putem intelekta pa su delom po sebi materijalizovane – dematerijalizovane (podstiču procese materijalizacije i dematerijalizacije u živim toplokrvnim  sistemima ) tj. usmerene zarad nečega, nekog postignuća ili upotrebne vrednosti mreže.

Naravno delujući na biće spolja bilo kojom frekvencijom stvaramo deficit prirodnog stanja iste te frekvencije unutra i vice versa kao i mogućeg spontanog povratka na prirodni put isto kao kod upotrebe raznih droga zbog nastanka prevoda i tolerancije na delovanje (dolazi do obrtanja biomagnetnog prirodnog potencijala).To znači da polje postaje deficitno za dozu izlaganja pa se svako sledeće izlaganje sabira i pravi sve veću tegobu, zbog prevodnika na sistem protoka energije.

Put ljudske inteligencije,  jednostavan, lep i drag, s pravom i da se razboliš i odboliš svoj put sam i stekneš imunitet kao i tvoji preci, s pravom da zaplačeš, odmoriš kada je teško, da znaš da je ok biti gladan i siromašan ili invalid u glavi ili telu a da to nije kraj i da to ne bude tabu  a ni zauvek, niti slabost već normalna stvar, čak nekad i posvađati se i opsovati jer treba, razviti manu kad kad, pogrešiti i napraviti po koju glupost, umreti  jednom na prirodan način kao najbezbolniji i najlakši bez trauma i bolova, čudnih bolesti u porastu, na nogama ,nasmejan  u svoj očekivani čas kada potrošiš zadnju ćeliju svog tela ili svoje svrhe…ljudski je.Danas već neprirodno je biti muško i žensko, fizički raditi mnogo i trošiti se do poslednjeg daha, spontano i bez teškoća zaspati i probuditi se, hodati, smejati se i spontano ići u toalet i krevet i produžiti vrstu, imati porodicu, jesti sve, živeti ali i umirati taman koliko je dovoljno da preživiš a nikoga ne ozlediš svojim izborom, jedino tako i kroz muku  i nedaće proćićeš put svog života u težnji celovitosti a nećeš dozvoliti da te ta celovitost kao vrsta najvećeg savršenstva ozledi.Postoji deo celog koji se stalno stvara i troši i time nas čini ozledivim i ne, celom dužinom puta taman koliko treba da se održimo. Pravo na različitost ali i pravo na prirodni proces i razumevanje istog kao vrlo esencijalnog za zdravlje tela, duše i mentala.Pravo da ljudi zadrže svoju prirodu ako treba i kao manu, u vreme tehnološkog i medicinskog napretka a da ne učestvuju u povećanju tuđe patnje zarad svoje bezbednosti, zdravlja i pameti. Prirodno je ipak najbolje. Naš mentalni izbor, pravo i naša zazor da zadržimo određene vrednosti a da ne obolimo.Treba razvijati znanje i sećanje o prirodnom putu, dragoceno je. Pravo na život ali i pravo na smrt kao  prirodni put u teškom ili nemilom uslovu i znanje o toj energiji kao čudesnoj ako je mentalno ne oskrnavimo i ne pretvaramo u povredu i sakupljamo iz straha.

Nazdravlje