O nama

 

 

O terapeutu :

Katarina Branković rođena 01.09. 1983. godine u Pančevu.

Medicinska sestra i sertifikovani terapeut Su Đok akupunkture.

Savetnik za ishranu i suplementaciju.

Pre otvaranja -Nuto i Neutro-  završila sam Medicinsku školu u Beogradu i 10 godina radila kao medicinska sestra.

Po otkriću energije  protoka i  stres zavisnih mehanizama odlučila sam da napustim posao u Nemačkoj i da pomognem ljudima da budu lepši, mlađi, srećniji i vitalniji  primenom akupunkture i načela uma u skladu sa ravnotežom protoka tako da pomognu prirodni princip ugodnosti kroz adaptilnost.

 

Zašto sam odabrala  su đok akupunkturu?

Prvenstveno ljubav prema energetskoj nauci su jok zasnovanoj na (Ho –He) homo hetero principu i malim sistemima.I posebna znatiželja za tamno biološko polje i nuto protoke.

Sve što pišem na sajtu i stranici je autorsko delo nastalo iz ličnog iskustva, pomešano sa ogromnim medicinskim znanjem kako zvanične i alternativne medicine,tako i su jok nauke kao i jedinstvene logike protoka nastale iz potrebe da živim neki srećniji i bolji život i pomognem sebi na prvom mestu.

Život je umetnost.Veliki neutro satkan od homo i hetero sile.Prolaznost je igra  života i smrti u svojim previranjima i dozama.Veliki neutro protok.Normalno se može naučiti i izazvati. Sve je navika. Na žalost ili na sreću.Normali se teži u svojoj prolaznosti i promeni.To je sila. Adaptilna varijabila sistema u odnosu na odluku o personalnoj sreći.Sreća je ipak najsnažniji  neutro molekul i može sve.Sve se vežba i sreća i zdravlje.To je težnja koja sobom nosi odgovornost i odluku.

2019.godine uspela sam da formulišem ime i svoj rad pretočim u lepu metodu.

Navika je čudo. Najbolje je navikavati se u skaldu sa prirodom jer je najjači zavisni mehanizam utkan u nas fiziološki.

Priroda je iz tih razloga najsnažnija droga, mentalni i fiziološki obrazac a ne bolest, iz tih razloga se zavisni mehanizmi ne smatraju lečivim jer zapravo teže jednom putu ali jako je bitno u kom smeru se razvijaju ti obrasci koje smo umom zacrtali. Sasvim je drugi mehanizam buđenja i sna kao i smer energije pa i posledice istog.

Našom metodom mi stvaramo nove navike, vršimo indukciju novih zavisnih mehanizama po želji postignuća koje neko želi da razvije u toku promene.Na taj način stvaramo mogućnost za razvoj novih krvnih i neuroloških veza i polja za regenraciju ćelija i oporavka imuniteta.Sličan se metabolički put formira u mozgu  stvaranjem nesvesnih navika usled bekstva od realnosti i stresogena i povratka u realnost i sticanja nove navike u drugom pravcu. Kod prvog obrasca vi ste nesvesnim tokom ušli u fiziološku indukciju razvoja jedne krvne mreže u mozgu i od tog fiziološkog puta ste postali zavisni isto je i kada učestvujete u stvaranju nove navike, po potrebi i želji samo to radite znanjem i svojom voljom i u drugom smeru, promene -održanja.Oba mehanizma razvoja navike smatraju se svetlosnim mehanizmom samo jedni pojačavaju nuto a drugi neutro stanja i energije.Niko u svetu ne radi razvoj zavisnog mehanizma u neutro smeru iako su mnogi pokušali.Bez datog prirodnog senzornog znanja i energije mane nije moguće razviti isceljujući mehanizam niti indukovati novu metaboličku šemu a time i znanje.Mehanizam sem korespodencijom može razviti određenim tehnikama  u stanjima mentalnog zazora gde mi koristimo jedan deo zavisne mehanike da bismo se vratili u normalno prirodno stanje, obaveznim učešće i ispravkom pogrešnih mentalnih obrazaca, razvojem svoje mentalne linije. Postoji tačna energetska metaboličko mentalna šema izlaska iz endorfinskih i seratoninski indukovanih šema zavisnosti jer se radi o opažajnim problemima a time i uticajem na senzornu inteligenciju i čula a time na krvne mreže u telu i mozgu a time i na spregu.

Mi pomažemo ljudima da razviju najsnažniji mehanizam na svetu i usmere ga na pravu stranu i gde žele. Jedan od mehanizama zavisnosti je najstrašnija bolest na svetu a drugi zapravo samo najsnažniji životni mehanizam, sposoban da nas pomeri iz najtežih nuto stanja i vrati neutro putu. Kako je postojao put navike kao ulaska u bolesno stanje postoji i drugi put iste navike kao izlaska iz nje.

Metoda transformacije mane u svojoj potpori sadrži energetsku reciklažu kroz sistem nerada, za jezik prevoda koristi su jok akupunkturu i danas je deo Maja metode -transformacije mane putem reciklaže energije.

Mnoga stanja su nelečiva ali su prevodiva kroz program prirodne ljudske adaptilnosti u najbolje neutro stanje.

Ne bavimo se lečenjem već unutrašnjom  prirodom čoveka. Ona zna bolje, starija je. Ima svoje metode i principe sadržane u  protocima  energije kroz zavisne  procese disanja energije.

Promena je najsnažniji aktivator energije či, protoka energije.

Najsnažniji naučni principi došli su kroz kopije prirodnih mehanizama. Potencijalna energija je ogromna a potencijal je svugde, bitno je samo kako ga koristiš i za šta.Upotreba je osnov svakog umnog principa i zavisi od načela.Kada um vidi protok on vidi ravnotežu na delu i razume je pa može i da je pomogne tako da izbegne katastrofu, otelotvorijuće bolesti, muke. Ne može  da se izbegne jer je smrt jako primalna nuto karakteristika, zajednički put, moranje  ali može da se potroši kao i bolest, stres. Strah, stres i smrt, opasne su samo ako se nakupljaju u telu, pa traže prevodioca za potrošnju. Inače ne, postoje i rade u živom sistemu kao vrlo potrebne. Same po sebi su odgovorne za revitalizaciju i uklanjaju kancerogenost.Mora se pomoći neutro princip da održi težu i pomogne sreću.Uzročnik 99% svih oboljenja je strah od smrti on je taj koji omogućava bolest tela i duše.Prevodilac. Prevodi  strah sa svog priodnog mesta  sa psihološkog meridijana u telo i  time izaziva zavisnost i koči prirodni protok energije.Kada energija ne protiče nastaje manjak ćelijskog disanja, hipoksija i nervoza i nastao je uslov za problem, bilo psihološki bilo telesni. Hipoksija je uzročnik većine bolesti danas, što fizičkih, što mentalnih i emotivnih.

Unoseći tople ili hladne energije bilo na kanal psihe bilo na kanal tela mi pokušavamo da održimo pokretljivost dve telesne struje nuto i neutro (života i smrti) u svom osnovnom fiziološkom printu koristeći tople ili hladne energije kao nešto što održava sistem protoka kao neutro fenomena života.Ako znate da sve to postoji već unutra u nama onda možete isključiti bilo koji prevodilac koji se manifestuje kao bolest ili mana(sredstvo) u prirodni protok i tako ukloniti uzročnika tegobe.

Da li je smrt mana?Ako jeste, šta s njom? Potrošnja je osnovni prirodni princip sadržan u energiji kao prirodno rešenje za regeneraciju. Smrt postoji i u živom telu i postoji njena zdrava mera ili doza u svakodnevnom protoku. Glupo je plašiti se i time je nakupljati u telu, kada je priroda za sve to smislila savršen plan na svom putu. Ne treba nam prevodilac za fenomen smrtnosti jer iz straha od smrti ka kojoj idemo svakodnevno samo nakupljamo više njene doze u telu jer ne želimo da se s tim suočimo svesno.

T- rain je polje nerada, polje ničega (ništa kao energetska komponenta), prolaznosti koje postoji u svakome-klin, trn, obnovljiva spona na vagonima (porcijama energetskog transporta na nivou svetlo-tama), koja služi da zaštiti protok i koju svako može vratiti u sistem i nastaviti svoj put. Train je engleska reč za voz, rain za kišu. Kada vozić ide, struje rade na svom prirodnom putu ka smrti, svaka svoj posao, otvarajući nam vrata života.Kada se nakupi jedne energije druga struja je potroši kao kada voda ispari.Kada se nakupi opet dovoljno i ohladi teža kapljicu  vrati nazad drugom strujom da spontano pokupi sve nečistoće i osveži zrak vraćajući prašinu na mesto, zemlji a na nebu opet izađe sunce da kao najveća sila i u svojoj meri isuši sistem do neutro stanja i onda sve ponovo u svojim ciklusima do kraja života.Isti se ciklusi fiziološki ponavljaju.Ruža ima trn da bi duže potrajala i čovek treba imati svoje trnje da ga duže održi prolaznim.Kiša ne treba prevod, kao ni smrtnost. Samo čoveku treba pomoći da malo bolje upotrebi stazu jer ima svoj potencijal.Nije bitno što nešto postoji ma kakvo bilo, bitno je šta s time radiš i kako koristiš.To određuje put, način, sudbinu i menja sve.

Neutro fenomen je čudesan.Na neki način iluzija i pravo da se njome neozleđen prođe, svojevrsna vrsta transformacije znanja u najbolju opciju za čoveka. Jeste iluzija na neki način -Maja-ali lična.

Da li ste se ikad zapitali kako rana zaraste sama od sebe ako ne radite ništa posebno s njom?Rana se promeni, prođe svoj ciklus promene i nema je više.To deluje kao neka magija tela??

Ne -to je znanje  o prirodnim tokovima energije i njihovoj moći a deluje veoma iluzorno.

To je zato što do sada inteligencija nije mogla da prati tu promenu pa deluje kao trik.

Posledica 0,003 % inteligencije i  niske  uporebne snage mentalne energije (metaboličke energije mozga).Iz tih razloga mi razvojem mentalne energije, do minimum 5%  upotrebne  inteligencije, (bez minimuma od 5 % obostranog razvoja inteligencije na nivou svetlost-tama nema spontanih isceljivanja.To znači da se  do novog stanja održanja prelazi dva puta, zdravlja i bolesti u svom neutru, života i smrti). Zavisni sistemi razmena energija onemogućavaju razvoj mentalnih energija na zemlji.

Znanjem pratimo sve  stepenike nevidljivog procesa isceljivanja i možemo da ga ponovimo i pomognemo ga kroz razvoj  nezavisnog sistem energestkog nerada(smatra se da bi se bez mentalnog ometanja, suda i usmerenja energije,  isceljenje desilo samo, kao automatizam kako se dešava u prirodi). Zato sam metodi dala ime -Maja -metoda transformacije mane putem reciklaže u prirodnim tokovima energije.

Mi kopiramo isti prirodni mehanizam  mimikrijom svog uma, simuliramo preko programatora prirodne uslove protoka  koji bi se dogodili da nema ometača (frekvencija, otrova, usmerenih misli i slično) do povratka u stanje iscelivosti.Tako vraćamo mogući prag isceljenja s najvišeg energetskog nivoa ravnoteže zarad očuvanja svetosti života-neutra u svojoj najboljoj opciji jer druga strašna stanja koja se takođe mogu desiti kao deo očuvanja života su nuto stanja (očuvanja u formi bolesti i paralize tela i uma).

Nuto stanja su stanja bez moguće adaptilnosti (posledice viška, zdravog, lepog i dobrog kao vrsta mentalne posledice i nepoznavanja fizioloških udela onoga što mentalno smatramo lošim pa smo drugima ili sebi oduzeli kao deo prirodnog toka energije odgovorne za samoodržanje).U prirodi je braniti se od napada a ako je stanje prepoznavanja mentalno ometeno dolazimo u stanje nemogućnosti razvoja prirodnog visceralnog mehanizma a time nema ni razvoja fiziološkog odgovora na draž jer je mentalno i energetski prag reakcije uklonjen a time i oset i osećanje pa i mental a onda i telo i duh.

Mi učestvujemo u stvaranju puta sopstvenog čuda i imamo čast da proces pratimo očima i znanjem i tako opet upoznamo i  ispoštujemo prirodni tok kao presudan  za 1 000 000 godina održanja vrste.

Protoci su na zemlji.

HVALA DUHU PROLAZNOSTI  NA UVIDU

Svako ima svoju Maju ako nema treba da je nađe.Putem,… Maja metode, našom mentalnom linijom,…

Autor  Maja metode putem  transformacije mane

Katarina Branković

Povreda se svakome može desiti ali jedina stvar gora od povrede jeste da zauvek ostaneš u njoj.Nekad moraš da se s njom bakćeš, uzvratiš, ma šta bilo čak iako nisi siguran i ako ti deluje kao tehnologija i okean ili rupa za kocku. Da je probaš još par puta da vidiš kako radi. Slepi metod učenja putem probe, zapravo putem mane.Na početku svog života dete prvo razvija tu inteligenciju.

Pokušava slepim odabirom da gura kocku u krug ali ipak kocka na kraju može ući samo u kocku.Tako razvije inteligenciju samo i treba ga pustiti.

Najadiktivniji mehanizam na svetu pod zazorom mentalne energije postaje prirodni put nanovo, naša mentalna linija je uvek održanje.

Dobrota i znanje trebaju biti u ravnoteži, da um ne postane zao a dobrota glupost.

Zime gospodnje 2021.godine osnovali smo prvi mentalni zazor, mentalnu stražu, našu svetliju liniju da njome očuvamo ono što nam srcu drago a da ne obolimo.

Dobrodošli u mentalnu samostražu, deo naše linije prirodnog puta, adaptilnosti.

Mi učestvujemo mentalno u prirodnim tokovima. Jer kad znaš šta je prirodno teško ćeš od njega oboleti, to je fakat.

Mi našom stazom prolazimo slepim zazorom mentalne linije, naša svetla staza naš izbor, zarad očuvanja puta smrtnosti kao prirodnog fenomena koji ima svoju svrhu a ona nije razvoj 99% svih psihosomatskih oboljenja.

Rešili smo da to prevaziđemo i uspeli.

Svi tekstovi  i izneta zapažanja su rađeni s osvrtom na obznanjenje  i postojanje struje smrti kao energije smrti u živim toplokrvnim sistemima od čijeg procesuiranja kroz sistem zavisi naša puna dobrobit.

Nazdravlje